Oświadczenia majątkowe. Czy są zgodne ze stanem faktycznym?

Oświadczenia majątkowe są składane w każdej gminie. Art. 24h u.s.g. wymienia, na kogo nałożony jest obowiązek złożenia tego typu oświadczenia. Kwestia zarobków i finansów osób publicznych interesuje mieszkańców. Można w tym kontekście zastanowić się, czy osoby, które je składają, nie mijają się z prawdą i nie ukrywają części swoich dochodów. Zgodnie z art. 24h u.s.g. …

Oświadczenia majątkowe. Czy są zgodne ze stanem faktycznym? Read More »