Jan Pawelski – kilka słów o sobie [VIDEO]

Jan Pawelski – sołtys Tworzanic przez 9 lat, radny miejski. Reprezentował sołectwa Tworzanice, Przybiń, Robczysko oraz Tworzanki. Z przyczyn osobistych musi się wyprowadzić do innej miejscowości, co zmusiło go do rezygnacji z funkcji sołtysa, jak i radnego. Podczas wyborów nowego  sołtysa w grudniu Jan Pawelski opowiedział krótko o swojej działalności i osiągnięciach.