Starostwo szuka pracowników

Starostwo Powiatowe w Lesznie ogłosiło otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym Powiatowego Rzecznika Konsumentów w wymiarze 1/5 etatu oraz Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wymiarze 4/5 etatu.Termin składania aplikacji – 16 listopada br. Ogłoszenie źródło: powiat-leszczynski.pl