VII sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego - przyjdź również ty

VII sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego - przyjdź również ty

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na czwartek 28 lutego br. VII sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji w dniu 31 stycznia 2019 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. (DRUK NR 41)

7. Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu leszczyńskiego za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie. (DRUK NR 42)

8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu leszczyńskiego za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu leszczyńskiego. (DRUK NR 43)

9. Informacja o stanie zdrowotności zwierząt na terenie powiatu leszczyńskiego w roku 2018.

10. Informacja o działalności Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2018 rok.

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2018 rok. (DRUK NR 44)

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju w 2018 roku. (DRUK NR 45)

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2018 roku. (DRUK NR 46)

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2018 roku. (DRUK NR 47)

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz inne podmioty i ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie ma być przyznane w 2019 roku. (DRUK NR 48)

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Leszczyńskiego do Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” (DRUK NR 49)

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. (DRUK NR 50)

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku. (DRUK NR 51)

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Zakończenie obrad.

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Przygoda z siatkówką na wyciągnięcie ręki

Patryk Ashton od niedawna mieszka w Rydzynie. Jego pasją jest siatkówka, a ponieważ wiele osób w czasach szkolnych lubiło ten sport, postanowił rozkręcić grupę chętnych

Planowane wyłączenia prądu w Dąbczu

24 listopada 2020 r. w godz. 07:30 – 08:0024 listopada 2020 r. w godz. 14:00 – 14:30 Dąbcze ul. Lotnicza nr 1; ul. Maruszewska działka

stat4u