VIII Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego oglądaj na żywo

VIII Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego oglądaj na żywo

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na czwartek 28 marca br. VIII sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji w dniu 28 lutego 2019 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w roku 2018.

7. Informacja o przeznaczeniu środków PFRON na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na kadencję 2019-2021. (DRUK NR 52)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Powiatu Leszczyńskiego spółkom wodnym lub ich związkom, trybu postępowania w sprawie  udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia. (DRUK NR 53)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. (DRUK NR 54)

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4800P na odcinku Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo” w ramach naboru wniosków na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (DRUK NR 55)

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4769 P na odcinku do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 w m. Lipno od wiaduktu w m. Smyczyna ” w ramach naboru wniosków na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o      Funduszu Dróg Samorządowych (DRUK NR 56)

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie obrad.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Trzy oferty na zakup energii elektrycznej

Pojawiły się ofert na zakup energii elektrycznej. Swoje propozycje złożyło trzech dostawców.Proponowane oferty są na zakup energii elektrycznej na lata 2021-2022. Protokół z otwarcia ofert

Przygoda z siatkówką na wyciągnięcie ręki

Patryk Ashton od niedawna mieszka w Rydzynie. Jego pasją jest siatkówka, a ponieważ wiele osób w czasach szkolnych lubiło ten sport, postanowił rozkręcić grupę chętnych

stat4u