Wsparcie w ramach samorządowego programu „Deszczówka” trafi do wielkopolskich gmin

Wsparcie w ramach samorządowego programu „Deszczówka” trafi do wielkopolskich gmin

28 września 2020 Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę rozstrzygającą nabór wniosków w ramach programu „Deszczówka”. Wsparcie mające na celu zachęcenie do realizacji inwestycji budowy instalacji retencjonowania wody opadowej w wysokości prawie 1,5 mln zł, trafi do 34 wielkopolskich jednostek samorządu terytorialnego.

Program retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” jest realizowany po raz pierwszy na terenie Województwa Wielkopolskiego i był skierowany do  jednostek samorządów terytorialnych i jednostek im podległych. Samorządowy program opierał się na realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Celem programu jest promocja działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie zagospodarowanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego, oraz wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej wykorzystanie.

Dzięki dotacji wiele obiektów użyteczności publicznej stanie się bardziej przyjaznym środowisku, a do tej pory bezpowrotnie tracone zasoby wodne będą mogły być należycie zagospodarowane. Dotacja w wysokości 70% wartości inwestycji daje szansę na realizację zadania nie ponosząc przy tym znacznych kosztów. Korzyści związane
z oszczędzaniem wody i energii niezbędnej na jej rozprowadzenie z pewnością przyniosą wymierne korzyści w przyszłości i zachęcą do dalszych inwestycji w kierunku gromadzenia wody. – mówi Krzysztof Grabowski  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

W ramach przeprowadzonego naboru wnioski poddano ocenie formalnej
i merytorycznej. Po ich wnikliwej analizie 34 zakwalifikowały się do  uzyskania dofinansowania. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach inwestycji wynosi  nie więcej niż 50 tys. zł lub maksymalnie  70% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, ujętych we wniosku. Wsparcie obejmuje inwestycyjne polegające na zbudowaniu systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zastosowanie tj. systemy rozprowadzające i nawadniające. Inwestycje mogą być realizowane na budynkach obiektów użyteczności publicznej w tym obiektów służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym  . W czasach gdy wszelkie zasoby wodne są bardzo cenne realizacja programu pozwoli na bardziej racjonalne ich wykorzystanie oraz promuje postawy sprzyjające środowisku wśród społeczności lokalnych.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Błąkające się psy

Czytelnicy poinformowali nas o błąkających się psach w Rydzynie w okolicach ulicy Jana z Czerniny.

Wybrano wykonawców na dwa zadania

Zakończył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym w rejonie ul. S. Wyspiańskiego i W. Kossaka oraz ul. Kardynała Stefana

stat4u