Wszystko o magazynowaniu paliw

Wszystko o magazynowaniu paliw

W ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo sprzecznych informacji nt. magazynowania oleju napędowego na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych. Jakich przepisów należy przestrzegać?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, określające, jak należy przechowywyać paliwo płynne na własne potrzeby, wydano w 2010 roku. Przepis ten nie został zmieniony w ostatnim czasie. Mówi on, że przechowywanie paliwa na własne potrzeby dopuszcza się w naziemnym zbiorniku dwupłaszczowym o pojemności do 5 metrów sześciennych. Już od 2010 roku wszystkie osoby i firmy przechowujące paliwo do własnego użytku powinny być w takie zbiorniki wyposażone.

Zbiorniki do 2,5 metra sześciennego nie podlegają kontrolom i rewizjom, jest to uproszczona forma dozoru, w przypadku której nie wydaje się pozwolenia  na eksploatację. Pojemniki powyżej 2,5 metra sześciennego podegają rewizji zewnętrznej. Zbiornik taki należy zarejestrować w lokalnej jednostce Urzędu Dozoru Technicznego. Koszt rejestracji to 116 zł  za godzinę pracy inspektora UDT- zazwyczaj trwa to 2-3 godziny. Opłata za rewizję wynosi 250 zł. Kontrola zewnętrzna dokonywana jest zazwyczaj w ruchu, raz na 2 lata.
Przy zgłaszaniu urządzenia do UDT należy posiadać: poświadczenie wytwórcy zbiornika – dokument poświadczający, że zbiornik ten został wykonany i zbadany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami określonymi w uprawnieniu do wytwarzania, opis działania zbiornika wraz z danymi dotyczącymi osprzętu i źródeł zasilania, schemat połączeń ze współpracującymi urządzeniami, plan usytuowania zbiornika z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiadujących obiektów budowlanych i urządzeń oraz instrukcję eksploatacji zbiornika.
Więcej o kontroli
Rewizję zewnętrzną zbiornika wykonuje się zazwyczaj w ruchu. W czasie badania dokonuje się oceny wizualnej zbiornika w miejscach dostępnych. Należy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zasad BHP, w tym m. in zapewnić niezbędne środki ochrony zbiorowej, indywidualnej i ppoż.

Pakiet przewozowy… nie dla wszystkich
W marcu tego roku przyjęta została Ustawa o systemie monitorowania drogowego towarów. Składający się na nią tzw. pakiet przewozowy powoduje, że przesyłki towarów wrażliwych o objętości powyżej 500 litrów lub kilogramów, muszą zostać zgłoszone do rejestru zgłoszeń SENT (prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej). Kary za niezgłoszenie przewozu przez podmiot wysyłający lub odbierający są ogromne i wynoszą 46% wartości netto przewożonego towaru, nie mniej jednak niż 20 tysięcy złotych(!). W przypadku przewoźnika kara za niedopełnienie tego samego obowiązku wynosi 20 tysięcy złotych.
Zgłoszeń dokonywać muszą:
⦁    podmiot wysyłający towary
⦁    podmiot odbierający towary
⦁    przewoźnik.
W razie stwierdzenia rozpoczęcia przewozu towarów bez wymaganego numeru referencyjnego kierujący podlega karze w wysokości od 5 do 7,5 tysiąca złotych.
– System monitorowania drogowego towarów ma jeden cel – kontrolę dostaw, a tym samym walkę z szarą strefą, między innymi na rynku paliw – tłumaczy Radosław Gęsicki, dyrektor ds. kluczowych klientów firmy Swimer z Torunia, największego polskiego producenta zbiorników na paliwo. – Bazy paliwowe musiały w związku z tym na nowo opomiarować i zalegalizować swoje zbiorniki, handlujący paliwem musieli na nowo uzyskać koncesje. Nie zmieniło się natomiast to, że nie można z cysterny lać paliwa bezpośrednio do traktora czy osobowego auta, bo to nie jest zgodne z warunkami koncesji i z przepisami.”- dodaje.Powyższe przepisy nie dotyczą jednak rolników. W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 21 kwietnia 2017 r. do Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego,  Ministerstwo Finansów informuje, że „rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej nie może być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.”
W konsekwencji tej informacji wielu rolników, choć od blisko siedmiu lat ciąży na nich obowiązek właściwego magazynowania paliwa kupionego na własne potrzeby, znów poczuło się zwolnionych przechowywania oleju napędowego w dwupłaszczowych zbiornikach.

Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:
* 10m od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;
* 5m od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej;
* 3m od linii energetycznej o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV;
* 5m od linii energetycznej powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającej 15kV;
* 10m od linii energetycznej powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającej 30kV;
* 15m od linii powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającej 110 kV.

Warunki posadowienia  zbiornika:
● płaska, wypoziomowana, równa i stabilna powierzchnia wykonana z niepalnego materiału
● podstawa  szersza i dłuższa co najmniej o 30 cm od samego urządzenia
● grubość podstawy co najmniej 5 cm
● Nie ma potrzeby ustalania stref zagrożenia wybuchem dla zbiorników przeznaczonych do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego.
● Przedostawanie się czynników roboczych do otoczenia podczas napełniania (…) zbiorników powinno być ograniczone do bezpiecznego minimum- połączenie cysterny ze zbiornikiem w czasie napełniania powinno być szczelne.

 

źródło: wiescirolnicze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Otrzymali promesę i motopompę [VIDEO]

Mija rok od kiedy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu pojawił się nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, a strażacy ciągle czynią starania o pozyskanie nowego

Wmurowali akt erekcyjny [VIDEO]

W Rydzynie wmurowano akt erekcyjny upamiętniający budowę/przebudowę szkoły podstawowej przy ul. Wolności. Na placu budowy zjawili się między innymi minister Jan Dziedziczak, władze gminy Rydzyna