Wysokie miejsce powiatu w rankingu samorządów

Wysokie miejsce powiatu w rankingu samorządów

Powiat leszczyński zajął wysokie 22 miejsce wśród 314 powiatów ziemskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego. Opracowanie uwzględnia wyniki samorządów za 2016 rok.

Eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Ranking został opracowany w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Przy ich ocenie wzięto pod uwagę wskaźniki z 2016 r.

W grupie 314 powiatów ziemskich pierwszych pięć miejsc zajęły:  pruszkowski, rybnicki, poznański,  bielski i wrocławski. Powiat leszczyński została sklasyfikowany na 22 miejscu (najwyższym w regionie leszczyńskim), osiągając 79 proc. wartości wyniku zwycięzcy. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosiło w 2016 r. 39 proc., relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem – 21 proc., udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem – 20,6 proc., obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  – 57,05 proc., udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń – 0,5 proc., relacja zobowiązań do dochodów ogółem – 0 proc., udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących – 24,3 proc.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Od miesiąca nie wykryto ASF u dzików

Od miesiąca w powiecie leszczyńskim nie wykryto zakażenia afrykańskim pomorem świń ASF u padłych dzików. W Wielkopolsce stwierdzono dotąd w trzech powiatach łącznie 430 przypadków

Oglądaj dzisiaj na żywo

XXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Sesji.2. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Rydzyny.3.

Nowa Wieś [VIDEO]

Nowa Wieś – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa leszczyńskiego. Liczba ludności 447. W roku 2009 na obrzeżach wsi powstała

stat4u