XIII Sesja Rady Miasta

XIII Sesja Rady Miasta

Dnia 18.12.2015 roku o godzinie 14.00 miała miejsce kolejna Sesja Rady Miasta. Temat wczorajszych obrad dotyczył głównie budżetu Gminy, planowanych dochodów i wydatków. Informujemy, że budżet na rok 2016 został jednogłośnie przyjęty przez wszystkich radnych. Mimo oficjalnej formy spotkania zawitała na nim świąteczna atmosfera. Każdy z uczestników otrzymał sianko pod obrus na stole wigilijnym.


W Sesji Rady Miasta uczestniczyło czternastu radnych (czyli wymagane quorum), przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, dyrektorzy placówek oświatowych i Pomocy Społecznej oraz sołtysi. Pojawili się także goście – przedstawiciele ZHP, którzy przekazali Burmistrzowi światełko pokoju.

Przewodniczący Rady Miasta, Roman Skiba otwarł obrady Sesji. Radni jednogłośnie przyjęli protokół z obrad XII Sesji. Następnie Burmistrz, Kornel Malcherek, poinformował o działalności w okresie międzysesyjnym. Radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2016- 2022 z uwzględnieniem autopoprawek (m.in. inwestycji, związanej z budową oczyszczalni ścieków). Została odczytana opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która okazała się pozytywna wraz ze stanowiskiem Burmistrza w tej sprawie.

Następnie swoje opinie przedstawiły Komisje Rad. Ich spotkania odbyły się 9 grudnia. Radni pozytywnie odnieśli się do planowego Budżetu.

Radni podjęli także uchwały w sprawach, dotyczących spraw bieżących, zwiększeniu dotacji dla OSP, czy przetargu dot. remontu dachu przy posesji w Tarnowej Łące. Pochylono się również nad kwestią Programu, dotyczęgo problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii.

Jak zwykle, radni mogli złożyć interpelacje. Tym razem zostały poruszone,m.in. tematy bezpieczeństwa podczas wysiadania z autobusu obok czerwonej szkole oraz awaria oczyszczalni ścieków. Druga sprawa wywołała dyskusja, ponieważ – jak się okazało – Inspektoriat Ochrony Środowiska pół roku wcześniej przekazał pozwolenie wodno-prawne do 31. 12 br., co oznaczało, że kontrola przebiegła pozytywnie. W planach jest modernizacja oczyszczalni, ale istnieją podejrzenia, że wina nie leży po stronie przedsiębiorstwa, a nielegalnego zrzutu. Dlatego w ramach programu naprawczego, należy zwiększyć kontrole nielegalnych wywozów ścieków.

Ostatnim punktem posiedzenia były zapytania i wolne głosy.

Ze względu na to, iż była to ostatnia Sesja Rady w bieżącym roku, nastąpiły podziękowania za współpracę oraz uchwały podjęte w 2015 roku. Następnie radni swoje kroki skierowali na spotkanie opłatkowe.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Rycerze dominują nad RÖBEN GIMBASKET

Cztery zwycięstwa w czterech meczach. Rycerze Rydzyna wykorzystują dobrą passę i zaliczają kolejne zwycięstwo w II lidze. Spotkanie z wrocławską drużyną zakończyło się wynikiem 82

Błąkające się psy

Czytelnicy poinformowali nas o błąkających się psach w Rydzynie w okolicach ulicy Jana z Czerniny.

stat4u