XLII Sesja Rady Miejskiej - zachęcamy mieszkańców

XLII Sesja Rady Miejskiej - zachęcamy mieszkańców

Jako portal rydzyna24.pl zachęcamy mieszkańców gminy Rydzyna do wzięcia udziału i dyskusji w Sesji Rady Miasta Rydzyny. Zdajemy sobie sprawę, iż nie każdemu pasuje tak wczesna pora dnia. Warto jednak przyjść, jak nie po to, by wyrazić swoje zdanie, to z ciekawości.

Proponowany porządek obrad

Sesja: XLII

 

Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego.
 2. Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok.
 3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2017.
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok.
 5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok – druk nr 327.
 • zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2017 rok – druk nr 326,
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok – druk nr 328,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029 ze zm. – druk nr 329,
 • przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości – druk nr 330,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów folwarku we wsi Kłoda – druk nr 331.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 30.05.2018r. o godz. 13:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady

źródło: bip2-rydzyna.065.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Złożyli wieńce pod pomnikami

17 września 1939 nastąpiła radziecka napaść na Polskę. Być może losy wojny potoczyłyby się inaczej, gdyby w tamtą niedzielę Armia Czerwona nie wkroczyła na tereny

Robczysko okiem drona

Robczysko – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa leszczyńskiego. Jest

ZTL Moraczewo na WIWATOWISKU

Po długiej, długiej przerwie ZTL MORACZEWO wróciło na scenę. Kilka dni temu zaczęliśmy pierwsze próby. – Oj, nie było łatwo- zdradza instruktorka P.Maciejewska. Zespół wraz

stat4u