XV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

12524403_1721021961454043_293372159558152509_n

Sesja: XV

Proponowany porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja Prezesa Zakładu Usług Wodnych we Wschowie na temat zadań realizowanych przez Zakład Usług Wodnych na terenie Gminy Rydzyna.
Przyjęcie interpelacji radnych.
Podjęcie uchwał w sprawie:
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rydzyna” – druk nr 132,
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2016” – druk nr 133,
zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii publicznych dróg gminnych – druk nr 134,
zmiany Uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rydzynie – druk nr 135,
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 – druk nr 136,
zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na rok 2016 – druk nr 137,
zmiany Uchwały Nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2016 – 2022 ze zm. – druk nr 138.
Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
Zapytania i wolne głosy.
Zakończenie obrad sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 30.03.2016r. o godz. 13-tej
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Nowa Wieś [VIDEO]

Nowa Wieś – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Rydzyna. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa leszczyńskiego. Liczba ludności 447. W roku 2009 na obrzeżach wsi powstała

Czy zbiornik Rydzyna wyschnie? [VIDEO]

Zbiornik retencyjny w Dąbczu powstał nie jako obiekt rekreacyjny. Jego przeznaczenie było takie, żeby zgromadzić wodę, która mogłaby zalać Rydzynę. Mimo opadów, jakie miały miejsce,

Daniel Loman z Dąbcza mistrzem świata

Daniel Loman z Dąbcza zdobył tytuł mistrza świata w kulturystyce w wadze super ciężkiej. Startował w Słowenii w Brezicach. „Wygrałem kartę zawodowca federacji IBFF, jako

stat4u