XVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - zapraszamy

XVIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - zapraszamy

Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w gminie z uwzględnieniem stanów wysokiego zagrożenia, z udziałem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.
 7. Informacja Asystenta Zespołu Dzielnicowych w Rydzynie o stanie bezpieczeństwa w gminie.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • nadania nazwy „ULICA WIŚNIOWA” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś – druk nr 132,
 • określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2020” – druk nr 133,
 • przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rydzyna” – druk nr 134,
 • zmiany Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – druk nr 135,
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2020 – 2022 – druk nr 136.
  .
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.
Sesja odbędzie się w dniu 25.02.2020r. o godz. 15:00

 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady.

źródło: bip2-rydzyna.065.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Czy zbiornik Rydzyna wyschnie? [VIDEO]

Zbiornik retencyjny w Dąbczu powstał nie jako obiekt rekreacyjny. Jego przeznaczenie było takie, żeby zgromadzić wodę, która mogłaby zalać Rydzynę. Mimo opadów, jakie miały miejsce,

Daniel Loman z Dąbcza mistrzem świata

Daniel Loman z Dąbcza zdobył tytuł mistrza świata w kulturystyce w wadze super ciężkiej. Startował w Słowenii w Brezicach. „Wygrałem kartę zawodowca federacji IBFF, jako

Nie ma lipy, będą lipy

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie na zakup lip drobnolistnych. Będzie ich aż sto osiemdziesiąt. Sadzonki zostaną umieszczone w kilku częściach naszej gminy. Ponad 59 tys. zł.

stat4u