XXI sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego – 26.02.2020 r. - zapraszamy

XXI sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego – 26.02.2020 r. - zapraszamy

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na środę 26 lutego br. XXI sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 13:00 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie, pl. Kościuszki (sala narad).

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Informacja nt. porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji w dniu 24 stycznia 2020 roku

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za  rok 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

7. Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu leszczyńskiego za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie

8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu leszczyńskiego za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu leszczyńskiego

9. Informacja o stanie zdrowotności zwierząt na terenie powiatu leszczyńskiego w roku 2019

10. Informacja o działalności Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2019 rok

11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Leszczyński w 2019 roku

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2019 rok

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/87/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniającej Uchwałę nr XLVII/314/2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4804P (ul. Poniatowskiego) oraz drogi powiatowej nr 4805P (ul. Kościuszki) w m. Rydzyna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10971)

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2019 roku

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2019 roku

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju w 2019 roku

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/71/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Osieczna zadania inwestycyjnego pn. „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych

22. Wolne głosy i wnioski

23. Zakończenie obrad

źródło: powiat-leszczynski.pl

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Czy zbiornik Rydzyna wyschnie? [VIDEO]

Zbiornik retencyjny w Dąbczu powstał nie jako obiekt rekreacyjny. Jego przeznaczenie było takie, żeby zgromadzić wodę, która mogłaby zalać Rydzynę. Mimo opadów, jakie miały miejsce,

Daniel Loman z Dąbcza mistrzem świata

Daniel Loman z Dąbcza zdobył tytuł mistrza świata w kulturystyce w wadze super ciężkiej. Startował w Słowenii w Brezicach. „Wygrałem kartę zawodowca federacji IBFF, jako

Nie ma lipy, będą lipy

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie na zakup lip drobnolistnych. Będzie ich aż sto osiemdziesiąt. Sadzonki zostaną umieszczone w kilku częściach naszej gminy. Ponad 59 tys. zł.

stat4u