XXII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - transmisja LIVE

XXII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - transmisja LIVE

W związku z panującą sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym
wywołanym przez koronawirusa Sesja Rady Miejskiej odbędzie się bez udziału publiczności.
Dla mieszkańców dostępna będzie poprzez transmisję on-line.

XXII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX i XXI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 1. Przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy.
 2. Dyskusja nad raportem o stanie gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna wotum zaufania – druk nr 149.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 rok:
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi i informacją o stanie mienia komunalnego.
 2. Opinie Komisji Rady w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 rok.
 3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rydzyny za rok 2019.
 4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 rok.
 5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 rok – druk nr 150,
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Rydzyna za 2019 rok – druk nr 151.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 rok – druk nr 152,
 • zmiany Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 ze zmianami – druk nr 153,
 • przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Rydzyna oraz jej wysokości – druk nr 154,
 • określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2020” – druk nr 155,
 • nadania nazwy „ULICA KARMELOWA” drodze położonej w obrębie wsi Nowa Wieś – druk nr 156.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 17.06.2020r. o godz. 15:00 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

--- Reklama ---

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

--- Reklama ---

INNI CZYTALI TEŻ...

Nie ma lipy, będą lipy

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie na zakup lip drobnolistnych. Będzie ich aż sto osiemdziesiąt. Sadzonki zostaną umieszczone w kilku częściach naszej gminy. Ponad 59 tys. zł.

Będzie bezpieczniej

Na sierpniowej sesji w Rydzynie radna Emilia Kraśner złożyła interpelacje dotyczącą ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 309. Chodzi o to, że rowerzyści jadący od Leszna

Do Spółek Wodnych trafi 2 miliony zł

Do Spółek Wodnych trafi 2 miliony zł ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 6 sierpnia Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę zatwierdzającą podział środków, które trafią do

stat4u