XXVI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - oglądaj na żywo

XXVI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny - oglądaj na żywo

XXVI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych
z wykonaniem uchwał Rady.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
• rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Malwowa w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 185,
• przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok – druk nr 186,
• przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rydzyna – druk nr 187,
• nadania nazwy „ULICA IGLASTA” drodze położonej w obrębie wsi Dąbcze – druk nr 188,
• przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dąbcze, Kłoda i Tarnowa Łąka – druk nr 189,
• zmiany Uchwały Nr XXV/181/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 października 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 190,
• zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2020 rok – druk nr 191,
• zmiany Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 grudnia 2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2020 – 2029 ze zmianami – druk nr 192,
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w zachodniej części obrębu Nowa Wieś – druk nr 193.

7. Przyjęcie interpelacji radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

9. Zapytania i wolne głosy.

10. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 24.11.2020r. o godz. 15:00
w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

W związku z panującą sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym sesja dostępna będzie poprzez transmisję on-line.

Pliki do pobrania:

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Nowa dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzynie

Zgodnie z przeprowadzonym konkursem nową dyrektor Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie została Pani Izabela Rychlik, która była nauczycielem w Szkole Podstawowej

Milion złotych na deszczówkę!

Sejmik Województwa Wielkopolskiego 19 lipca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przekazania przez Województwo Wielkopolskie dotacji jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu pn. „Deszczówka”. Wsparcie

Narada sołtysów

Na naradzie z Burmistrzem Miasta i Gminy Rydzyna zjawili się sołtysi z naszej gminy. Rozmawiali o wysokości funduszu sołeckiego na 2022 rok w poszczególnych wioskach.