XXXVI Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego w SOSW w Rydzynie

XXXVI Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego w SOSW w Rydzynie

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na czwartek 21 grudnia br. XXXVI sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 11.00 w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie.

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja nt. porządku sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji w dniu 30 listopada 2017 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Leszczyńskim.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Leszczyńskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Leszczyńskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2018-2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

13. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.

14. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał

 

źródło:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Refresh

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Otrzymali promesę i motopompę [VIDEO]

Mija rok od kiedy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu pojawił się nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, a strażacy ciągle czynią starania o pozyskanie nowego

Wmurowali akt erekcyjny [VIDEO]

W Rydzynie wmurowano akt erekcyjny upamiętniający budowę/przebudowę szkoły podstawowej przy ul. Wolności. Na placu budowy zjawili się między innymi minister Jan Dziedziczak, władze gminy Rydzyna