Zarząd powiatu z wotum zaufania i absolutorium

Zarząd powiatu z wotum zaufania i absolutorium

Radni powiatu leszczyńskiego na LIII sesji udzielili Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego wotum zaufania, przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu w 2021 r. i udzielili organowi wykonawczemu absolutorium.

Jak co roku na sesji absolutoryjnej radni najpierw debatowali nad opracowanym przez Zarząd Powiatu Leszczyńskiego „Raportem o stanie powiatu w 2021 r.”. Konsekwencją dyskusji nad raportem było udzielenie przez Radę Powiatu Leszczyńskiego zarządowi wotum zaufania.

Potem radni rozpatrywali sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021 r. Ostatecznie dochody powiatu leszczyńskiego w ub.r. to 59.292.798 zł i były o 14,4 mln zł wyższe od przyjętych w uchwale budżetowej na 2021 r. Wydatki natomiast wyniosły 49.399.425 zł. Rok 2021 powiat zakończył nadwyżką budżetową w kwocie 9.893.372 zł. Na inwestycje w ub.r. samorząd przeznaczył 24,05 proc., tj. 11.881.797 zł. To był piąty kolejny proinwestycyjny budżet samorządu – w 2017 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 54,32 proc., w 2018 r. – rekordowe 61,09 proc., w 2019 r. – 44,71 proc., a w 2021 r. – 25,84 proc.

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu w 2021 r. i udzielili Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Ponadto Rada Powiatu Leszczyńskiego znowelizowała tegoroczny budżet samorządu. Dochody wzrosły o 1.996.372 zł, do wysokości 58.961.862 zł. Wydatki natomiast zostały zwiększone o 2.147.352 zł, do wysokości 79.015.547 zł. Deficyt budżetu w kwocie 20.053.685 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. Na inwestycje powiat planuje wydać w 2022 r. 33.235.998 zł, czyli 42 proc. Do budżetu wprowadzone zostały trzy nowe inwestycje. Największą z nich jest rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Osieczna – Goniembice (w budżecie zapisano 1.470.000 zł). Ponadto w budżecie ujęto przebudowę drogi powiatowej – ul. Śmigielskiej w Osiecznej (500 tys. zł) oraz zagospodarowanie zielenią terenu w okolicach Powiatowego Węzła Rowerowego „Święciechowa” (22,9 tys. zł).

źródło: powiat-leszczynski.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.

INNI CZYTALI TEŻ...

Zarząd powiatu z wotum zaufania i absolutorium

Radni powiatu leszczyńskiego na LIII sesji udzielili Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego wotum zaufania, przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu w 2021 r. i udzielili organowi wykonawczemu

Powiat kolejny raz dofinansuje prace melioracyjne

Władze powiatu leszczyńskiego podpisały umowy ze spółkami wodnymi na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych. Łączna kwota dotacji w 2022 r. z budżetu samorządu to 100