Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 102 /2020
Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
z dnia 12 marca 2020 r. odnośnie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród Mieszkańców Miasta i Gminy Rydzyna

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w celu zminimalizowania bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia Mieszkańców Miasta i Gminy Rydzyna, zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Poleca się odwołanie wszelkich imprez, wydarzeń i zajęć organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, jak również przez niżej wymienione jednostki organizacyjne:
 • Rydzyński Ośrodek Kultury w tym Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Rydzyna,
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie.
 1. Poleca się odwołanie wszelkich wycieczek, wydarzeń i zebrań organizowanych przez gminne jednostki oświatowe:
 • Przedszkole Kolorowy Wiatraczek w Rydzynie,
 • Szkołę Podstawową w Rydzynie,
 • Szkołę Podstawową w Dąbczu,
 • Szkołę Podstawową w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie.
 1. Poleca się odwołać wszelkie imprezy, wydarzenia, zebrania, spotkania, zajęcia organizowane przez jednostki pomocnicze Gminy Rydzyna – Sołectwa.
 2. Wyjazdy służbowe oraz udział w konferencjach i szkoleniach wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna jak również jednostek wymienionych w § 1 pkt 1 i 2 ogranicza się do bezwzględnie koniecznych.
 3. Wprowadza się zakaz wynajmu sal wiejskich w Gminie Rydzyna.
 4. Zobowiązuje się do ograniczenia kontaktów między pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna, jak również jednostek wymienionych w pkt 1 i 2.

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych, oświatowych Gminy Rydzyna, Sołtysom i Sekretarzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

/-/Kornel Malcherek

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Politykę Prywatności oraz obowiązują Warunki Korzystania z Usługi.

INNI CZYTALI TEŻ...

Zapraszamy na wykład do zamku w Rydzynie

Zamek w Rydzynie razem z Panią doktor Barbarą Foryńską pragną zaprosić wszystkich zainteresowanych na wykład o roli pełnionej przez Zamek w Rydzynie podczas II wojny