Zmiany w Urzędzie i Radzie Miejskiej

Zmiany w Urzędzie i Radzie Miejskiej

W miesiącu kwietniu po 18 latach pracy w Urzędzie na stanowisku sekretarza Miasta i Gminy Rydzyna odszedł na emeryturę Marcin Szargan. Pracę w rydzyńskim samorządzie rozpoczął pod koniec 2002 r., odpowiadał m.in. za organizację systemu oświaty, sprawy obywatelskie i bieżące kierowaniem Urzędem.
Na wskutek zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy powołano Referat Organizacyjny. Zgodnie ze nową strukturą organizacyjną pracą jego będzie kierował Kierownik Referatu Organizacyjnego. W wyniku przeprowadzonego otwartego naboru zatrudniony od 1 czerwca br. na to stanowisko został Bonifacy Skrzypczak.
Bonifacy Skrzypczak był od 2010 roku radnym Rady Miejskiej Rydzyny. Objęcie stanowiska Kierownika Referatu skutkowało złożeniem na ręce Przewodniczącego Rady rezygnacji z pełnienia funkcji radnego. W związku z tym wybory uzupełniające do rady zostaną przeprowadzone najprawdopodobniej w miesiącu wrześniu br. Na dzień dzisiejszy Rada Miejska pracuje w składzie 14 radnych.

3 thoughts on “Zmiany w Urzędzie i Radzie Miejskiej”

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

INNI CZYTALI TEŻ...

Od miesiąca nie wykryto ASF u dzików

Od miesiąca w powiecie leszczyńskim nie wykryto zakażenia afrykańskim pomorem świń ASF u padłych dzików. W Wielkopolsce stwierdzono dotąd w trzech powiatach łącznie 430 przypadków

Oglądaj dzisiaj na żywo

XXIV Sesja Rady Miejskiej Rydzyny – Proponowany porządek obrad PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie obrad Sesji.2. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego radnego Rady Miejskiej Rydzyny.3.

stat4u