Zamknij

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RYDZYNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2022

08:00, 25.05.2023 rydzyna.pl Aktualizacja: 09:32, 25.05.2023
Skomentuj

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współpraca Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 została zaplanowana w podjętej Uchwale Nr XXXVI/273/2021 z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022rok.

Współpraca Gminy Rydzyna z podmiotami Programu w roku 2022 obejmowała zarówno pozafinansową, jak i finansową formę współpracy.

Celem nadrzędnym współpracy z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy poprzez stwarzanie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu publicznym.

Współpraca pozafinansowa dotyczyła w szczególności:

 1. Obecności władz Gminy podczas imprez organizowanych i realizowanych przez lokalne          organizacje pozarządowe,
 2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współpracy,
 3. Udzielaniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania,
 4. Zapoznawaniu organizacji pozarządowych z obszarami działań , w które mogą się włączyć jako realizatorzy powierzonych przez gminę zadań,
 5. Tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich,
 6. Angażowania organizacji do wymiany doświadczeń i prezentacji doświadczeń,
 7. Podnoszenia wiedzy i jakości pracy osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy poprzez udział w szkoleniach tematycznych.

Współpraca finansowa

W drodze otwartego konkursu ofert, Gmina Rydzyna w 2022r. przeznaczyła dla uprawnionych podmiotów dotacje łącznej wartości 195.000 zł w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu

W wyniku ogłoszonego w dniu 29 listopada 2021 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych wpłynęło 7 ofert.

Siedem złożonych ofert spełniało wymogi merytoryczne i formalne określone w ogłoszeniu w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na rok 2022 w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę oferty, zakres planowanych do realizacji zadań, liczbę ich uczestników, cele zadań, zapotrzebowanie społeczne na wymienione w ofercie zadanie, ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, stopień oddziaływania na kulturę fizyczną i sport w Gminie Rydzyna oraz ze względu na uzyskaną ocenę punktową przyznano wszystkim podmiotom dotację w kwotach:

 1. Rydzyńska Akademia Piłkarska

Kwota dotacji: 22,000 

 

 1. Klub Sportowy Dąbcze

Kwota dotacji: 25,000 

 

 1. RKS Rydzyniak Rydzyna

Kwota dotacji: 60,000 

 

 1. Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna

Kwota dotacji: 50,000 

 

 1. Klub Sportowy Sfinks Rydzyna                                                                                                                                                                              Kwota dotacji: 6 000 zł

 

 1. Stowarzyszenie Sportowe R-team Rydzyna

Kwota dotacji: 18,000 

 

 1. Fundacja Akademia Piłkarska Dąbcze

Kwota dotacji 14,000 

 

 

PODSUMOWANIE

Wszystkie organizacje, które otrzymały dotację na realizację zadania wywiązały się z zawartej z nimi umowy, wykorzystały dotację zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofertach jak i złożyły sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej co przedstawia tabela poniżej:

 

 Sprawozdanie z przyznanych dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku:

 

 

 

(rydzyna.pl)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%