Zamknij

PGE: oszczędzamy surowce dzięki gospodarce obiegu zamkniętego

08:14, 09.02.2024 Artykuł Sponsorowany Aktualizacja: 08:15, 09.02.2024
PGE Polska Grupa Energetyczna PGE Polska Grupa Energetyczna

W 2023 roku PGE Ekoserwis, spółka należąca do Grupy PGE zagospodarowała 3,5 mln ton ubocznych produktów spalania. Gipsy, popioły i żużel, czyli materiały powstałe w wynikuprocesu spalania w energetyce, zostały wykorzystane w różnych branżach gospodarki – budownictwie, rolnictwie, hodowli, górnictwie. Zaoszczędzone zostały pokłady surowców naturalnych, nie tworzono nowych składowisk i niższa była emisja dwutlenku węgla.

PGE Polska Grupa Energetyczna

„Dzięki własnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu w postaci Centrum Badań i Rozwoju GOZ w Bełchatowie, wysoko wykwalifikowanej kadrze technologów, a także dzięki współpracy z uczelniami i jednostkami naukowymi, opracowaliśmy i wdrożyliśmy wysokiej jakości materiały i produktydo wykorzystywania,m.in. w budownictwie. Nasze spoiwa, ekopodbudowy zostały wykorzystane na kilkuset budowach dróg w całym kraju. Wdrogownictwie coraz powszechniej wykorzystywane są materiały alternatywne, które powstają na bazie popiołów i żużli powstających podczas spalania węgla w energetyce.Ich zaletą jest to, że są proekologiczne oraz to, że dzięki nim zmniejszamy wydobycie kopalin naturalnych, racjonalizujemy zużycie surowców, ograniczamy emisję dwutlenku węgla i powstawania odpadów”- mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE Polska Grupa Energetyczna

W Grupie PGE, dla której zielona zmiana w działalności jest priorytetem, liderem Segmentu Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) jest spółka PGE Ekoserwis, zajmująca się odbiorem ubocznych produktów spalania oraz ich zagospodarowaniem i przetworzeniem w pełnowartościowe produkty budowlane.

W ubiegłym roku PGE Ekoserwis odebrała ponad 800 tysięcy ton gipsu syntetycznego i dostarczyła go głównie do cementowni i branży budowlanej. Gips, jako nawóz trafiał do rolnictwa i do produkcji pieczarek. Eksportowany był również do Holandii, gdzie był wykorzystywany w budownictwie. Z kolei popioły były dostarczane do cementowni, betoniarni, producentów elementów prefabrykowanych i chemii budowlanej czy do odlewnictwa. Równie ważnymkierunkiem sprzedaży była inżynieria drogowa. Z ubocznych produktów spalania powstały spoiwa, stabilizacje, ekopodbudowy, które dzięki PGE Ekoserwiszostały wykorzystane na kilkuset różnych budowach dróg w całym kraju.Wśród najważniejszych inwestycji, podczas których wykorzystywane były oferowane przez PGE Ekoserwis produkty dedykowane inżynierii drogowej były: autostrada A2, trasy szybkiego ruchu np. S1, S6, S7, S11, S19, Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, obwodnice miast (np. Oświęcimia, Pułtuska, Suchowoli, Zawiercia, Gryfina), drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowei gminne.

PGE Polska Grupa Energetyczna

W 2023 roku obok firm realizujących roboty drogowe, z produktów powstających na bazie ubocznych produktów spalania z energetyki korzystały firmy budowlane, zajmujące się inwestycjami kolejowymi, np. w aglomeracji śląskiej czy przedsiębiorstwa prowadzące prace rekultywacyjne lub makroniwelacyjne. Spoiwa hydrotechniczne dedykowane budownictwu wodno-melioracyjnemu, stosowane do budowy przesłon przeciwfiltracyjnych czy do zabezpieczania wykopów wielkoprzestrzennych PGE Ekoserwis dostarczała, m.in. na wały przeciwpowodziowe wzdłuż Nysy Łużyckiej. 

PGE Ekoserwis jest liderem segmentu biznesowego dedykowanego Gospodarce Obiegu Zamkniętego w Grupie PGE. W swoim ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w zagospodarowywaniu ubocznych produktów spalania z energetyki oferuje ponad 200 produktów na bazie ubocznych produktów spalania (UPS) i wydobycia (UPW), które są wykorzystywane w wielu branżach – budownictwie, inżynierii lądowej, rolnictwie.PGE Ekoserwisprzykłada szczególną staranność by materiały wprowadzać na rynek w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i z myślą o ochronie klimatu. Dlatego są to produkty certyfikowane, spełniają wyznaczone normy budowlane, a ich jakość jest wielokrotnie sprawdzana.

PGE Polska Grupa Energetyczna

KONTAKT:

Konrad Mróz

Biuro Prasowe Grupy PGE

tel. +48 785 999 946

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

https://www.gkpge.pl/grupa-pge/dla-mediow/kontakt-dla-mediow

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

(Artykuł Sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%